Mijn auto

Voertuigverzekering

De verplichte B.A. Autoverzekering vergoedt nooit de schade aan het verzekerd voertuig. Om die schade te verzekeren bestaat er een specifieke (niet verplichte) verzekering die kan onderschreven worden ter aanvulling van de B.A. verzekering.
De bedoeling van deze verzekering is om, binnen de in het contract aangegeven grenzen, de herstellingskosten aan het voertuig te betalen of het verlies van het voertuig. Ongeacht of de verzekerde al dan niet verantwoordelijk is.
Iedere verzekeraar bepaalt vrij het tarief en de inhoud van dergelijke polissen. Deze polissen bevatten echter wel gemeenschappelijke kenmerken, die we hier zullen bespreken.

De voornaamste eigenschappen

Het aan te geven bedrag

Meestal moet het aan te geven bedrag beantwoorden aan de catalogusprijs min taksen van het voertuig in nieuwe staat, dus zonder rekening te houden met een teruggave of vermindering die eventueel bij de aankoop aangeboden werd. Daarbovenop moet men de prijs tellen van de opties en toebehoren. Elke verzekeraar geeft de opties aan die ze wil verzekeren: bijvoorbeeld autoradio, cruise control, navigatiesysteem,… Het aangegeven bedrag moet overeenkomen met het bedrag dat weerhouden wordt door de maatschappij die het voertuig verzekert. Indien het aangegeven bedrag lager is zal de maatschappij bij schadegeval slechts een deel van de schade vergoeden.

Voorbeeld
Het aangegeven bedrag bedraagt 80% van het bedrag dat had moeten aangegeven worden. Bij schade zal 80% van het schadebedrag uitgekeerd worden.

De waarborg

Iedere verzekeraar bepaalt vrij in welke gevallen ze de schade aan het verzekerd voertuig schadeloos zal stellen. Doorgaans stellen verzekeraars twee contracten ter beschikking: een ‘Mini Omnium’ en een ‘Maxi Omnium’. De ‘Mini Omnium’ (ook Multirisk genoemd) voorziet dat de maatschappij tussenkomt bij schade ingevolge brand (incl. ontploffing, electriciteitsrisico), diefstal, glasbraak, contact met dieren of natuurkrachten (vb. overstroming, aardbeving, hagel, storm,…). De ‘Maxi Omnium’ voegt aan de waarborgen van de ‘Mini Omnium’ ongevalsschade aan het voertuig toe alsook vandalisme.

De vergoeding

  • Een expertise zal uitmaken of het voertuig nog kan hersteld worden of totaal verloren is. Er bestaan twee soorten van totaal verlies: technisch totaal verlies (het voertuig kan niet meer hersteld worden omdat vitale onderdelen geraakt zijn) en economisch totaal verlies (de herstellingskosten zijn veel te hoog in verhouding tot de waarde van het voertuig vóór het ongeval). Iedere verzekeraar geeft in de polis een eigen definitie van economisch totaal verlies.
  • Indien het voertuig kan hersteld worden betaalt de maatschappij de herstellingskosten die door de expert worden vastgesteld, met inbegrip van de BTW
  • Indien het voertuig als totaal verloren wordt beschouwd betaalt de verzekeraar de verzekerde waarde, met inbegrip van de BTW.

De verzekerde waarde is gelijk aan de waarde die bij de onderschrijving van het contract moet aangegeven worden (zie supra) verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage. Het percentage is vaak forfaitair, d.w.z. niet gekoppeld aan de staat van het voertuig of het aantal afgelegde kilometers. Iedere verzekeraar stelt één of meerdere combinaties voor.

Voorbeeld
Afschrijving van 0% gedurende de eerste zes maanden, en daarna 1% gedurende 54 maanden, te beginnen vanaf de datum van inverkeersstelling. Aangegeven waarde van een voertuig 15.000 EUR. Totaal verlies in de 5de maand; de verzekerde krijgt 15.000 EUR + BTW. Totaal verlies in de 24ste maand; de verzekerde krijgt 12.300 EUR + BTW.

  • Bij ongevalschade of vandalisme voorziet men in het algemeen een vrijstelling van tussen de 2 à 3 % van het verzekerde bedrag.
  • Bij diefstal moet het verlies van het voertuig vergoed worden binnen de 20 à 30 dagen (overeenkomstig de contracten) na aangifte van het schadegeval. Gedurende de wachttijd voorzien de maatschappijen in een vervangingsvoertuig.

Het tarief

Het tarief wordt door de verzekeraars vrij bepaald. Om de premie te bepalen van een «Maxi Omnium» worden vaak de volgende criteria gehanteerd: de gekozen verzekerde waarde voor vergoeding van een totaal verlies, het bedrag van de vrijstelling, de ‘Bonus-Malus‘ – graad die de verzekerde heeft in B.A., het type voertuig, de leeftijd en/of de verblijfplaats van de voornaamste bestuurder,…
Iedere verzekeraar eist vanaf een verzekerd bedrag van hoger dan meestal 15.000 EUR de aanwezigheid van een anti-diefstalsysteem. Naargelang de waarde van het verzekerde voertuig kan dat eenvoudig of gesofistikeerd zijn. Het bedrag van de taksen bedraagt 26,75% !

De meerwaarde van een makelaar

Door zijn professionaliteit en zijn vakbekwaamheid zal de makelaar aan zijn klant het contract aanbieden dat het meest aangepast is aan zijn behoeften, bijvoorbeeld om:

  • bij totaal verlies het maximum van de investering te recupereren,
  • bij diefstal binnen een zo kort mogelijke termijn vergoeding te krijgen en gratis over een vervangingsvoertuig te beschikken gedurende de wachttijd,
  • het contract aan te wijzen dat de beste prijs/kwaliteitverhouding biedt,
  • ...

Laatste nieuws

Fiskale vrijstelling spaarboekje

Fiskale vrijstelling spaarboekje verhoogt vanaf 01/01/2009. Lees meer

Laatste promoties

Comfort Auto

U hebt net uw eerste ongeluk in jaren gehad. In fout, dat wel. Maar bij AXA belonen ze ervaren en betrouwbare chauffeurs. Lees meer

Juridische disclaimer - Privacyclausule

AssurMiFID-gedragsregels

Powered by Insusite - Created by CRM.art