Mijn auto

Burgerlijke aansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering is een van de uitzonderlijke verplichte verzekeringen voor particulieren.

De bedoeling van deze verzekering is de schade te vergoeden die veroorzaakt wordt door het verzekerd motorrijtuig, hetzij omdat de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder of van een andere verzekerde (eigenaar, houder van het voertuig,…) betrokken is, hetzij automatisch indien aan een zwakke weggebruiker lichamelijke schade toegebracht wordt.

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste eigenschappen van deze verzekering.

De belangrijkste eigenschappen

Een wettelijk verplichte verzekering

De verzekeringsvoorwaarden zijn vastgelegd in de wet van 21 november 1989 en worden hernomen in een type-contract dat bij alle verzekeraars identiek is. Nochtans staat het iedere verzekeraar vrij om ruimere waarborgen aan te bieden dan de wettelijk verplichte.
Elk motorrijtuig dat zich op de openbare weg begeeft moet verzekerd zijn door een B.A. autoverzekering. De groene kaart geldt als verzekeringsbewijs en moet men verplicht bij zich hebben als boorddocument in het voertuig. Zonder geldige verzekering rijden wordt ook strafrechtelijk gesanctionneerd.

De bescherming van de slachtoffers

 • De verzekeraar komt tussen indien gelijk welke toegelaten bestuurder het voertuig bestuurt : de eigenaar, een familielid, een vriend…
 • De verzekeraar vergoedt alle lichamelijke en materiële schade. De kledij- en bagagevergoeding voor de inzittenden is beperkt tot 2.478,94 EUR per persoon. Zo is ook de materiële schade veroorzaakt door brand of ontploffing beperkt tot 1.239.467,62 EUR.
 • Alle gewonden worden vergoed, met uitzondering van de bestuurder die verantwoordelijk is voor het ongeval. De schade aan het verzekerd voertuig zelf is niet verzekerd.
  Voorbeeld
  Meneer X rijdt met de wagen van zijn vader tegen een ander voertuig. Hij is verantwoordelijk voor het ongeval. Zijn echtgenote (die naast hem zit), hijzelf, en de bestuurder van het andere voertuig zijn gewond. De twee voertuigen zijn beschadigd. De BA verzekeraar van de vader van Meneer X zal de letsels van de echtgenote, de letsels van de tegenpartij, en de schade aan het voertuig van de tegenpartij vergoeden. De verwondingen van meneer X en de schade aan het voertuig van zijn vader worden niet terugbetaald.
 • De verzekeraar kan nooit weigeren de slachtoffers te vergoeden, zelfs indien de bestuurder op het ogenblik van het ongeval dronken is, of indien de premie niet is betaald. In deze gevallen (en nog andere die in het type-contact aangegeven zijn) kan de verzekeraar het geheel of een deel van het aan de tegenpartij betaalde uitkering terugvragen (verhaal uitoefenen).

De bijzondere bescherming van de zwakke weggebruikers.

Vroeger vergoedde de verzekeraar B.A. auto de tegenpartij enkel indien zijn verzekerde verantwoordelijk was voor het ongeval. De wetgever heeft een uitzondering gemaakt op deze regel ter bescherming van de zwakke weggebruikers, zijnde alle personen die aan het verkeer deelnemen zonder een motorrijtuig te besturen.
De B.A. autoverzekeraar zal hun lichamelijke letsels (met inbegrip van de kledijschade) vergoeden zonder de vaststelling van de verantwoordelijkheid voor het ongeval af te wachten, en zelfs indien de zwakke weggebruiker verantwoordelijk is voor het ongeval.

Voorbeeld
een fietser beschadigt de wagen van Meneer X. Deze fietser, verantwoordelijk voor het ongeval, is zwaar gewond en zijn fiets is kapot. De B.A. autoverzekeraar van Meneer X zal de lichamelijke letsels van de fietser betalen, maar niet de fiets. Meneer X kan aan de fietser of aan zijn verzekeraar B.A. Familiale een schadevergoeding vragen voor de wagen.

Het tarief

Er is een tarief per voertuigcategorie: personenauto’s, tweewielers, bestelwagens, vrachtwagens. Er is geen wettelijk verplicht tarief meer, zelfs voor de personenauto’s, noch een uniform Bonus-Malus systeem. Iedere verzekeraar bepaalt zijn tarief vrij, en kan eventueel een Bonus-Malus systeem invoeren (vooral voor de personenauto’s).
Het Bonus-Malus systeem beoogt de premie jaarlijks te laten evolueren in functie van de veroorzaakte schadegevallen, gebaseerd op een ladder die 23 of meer treden bevat. De verzekerde zakt 1 graad indien hij een jaar zonder ongeval in fout rijdt, en stijgt 4 graden voor het eerste ongeval in fout en 5 graden voor het tweede ongeval in fout binnen hetzelfde jaar.
Op het hierboven beschreven principe bestaan tegenwoordig varianten op de markt. Bijvoorbeeld: de verzekerden die op de laagste trap van de ladders staan stijgen nooit meer in graad, zelfs indien ze een ongeval in fout veroorzaken, of de verzekerden die gedurende een jaar geen ongeval in fout veroorzaken dalen meer dan 1 graad per jaar. Voor de personenauto’s wordt de premie dikwijls beïnvloed door:

 • één of meer criteria, zoals leeftijd, woonplaats, geslacht van de voornaamste bestuurder, of het jaarlijks aantal afgelegde kilometers.
 • De BM-graad waarop het voertuig zich bevindt, in functie van het door de verzekeraar toegepaste systeem.

Bovenop de premie B.A. motorrijtuigen komen er nog taksen en bijdragen van 27,10% voor auto’s; voor tweewielers 22,10%.

De meerwaarde van een makelaar

Door zijn professionaliteit en zijn vakbekwaamheid zal de makelaar zijn klant het contract aanbieden dat het meest aangepast is aan diens behoeften, bijvoorbeeld om:

 • de laagste BM-graad te behouden, zelfs bij ongeval in fout,
 • zijn daling in graden te versnellen,
 • een opzeg van het contract te vermijden, na ongeval in fout, of gekoppeld aan de leeftijd,
 • een bijkomende verzekering aan te bieden voor het vergoeden van de letsels van de bestuurder in fout,
 • een betere prijs/kwaliteitsverhouding aan te bieden voor jonge bestuurders,
 • ...

Laatste nieuws

Fiskale vrijstelling spaarboekje

Fiskale vrijstelling spaarboekje verhoogt vanaf 01/01/2009. Lees meer

Laatste promoties

Comfort Auto

U hebt net uw eerste ongeluk in jaren gehad. In fout, dat wel. Maar bij AXA belonen ze ervaren en betrouwbare chauffeurs. Lees meer

Juridische disclaimer - Privacyclausule

AssurMiFID-gedragsregels

Powered by Insusite - Created by CRM.art