Uzelf

BA Ondernemer

In een bedrijf kan er altijd iets verkeerd lopen, zowel in productie als bij het verlenen van uw diensten. Gevolgen die zelfs kunnen leiden tot faillisement. Met de verzekering BA Ondernemer bent u verzekert voor schade die u als zelfstandige of uw onderneming veroorzaakt aan derden in het kader van het uitoefenen van professionele activiteiten.

Verzekeringen Schouteden biedt een polis op maat.

  • U kan uw bedrijf verzekeren voor schade aan derden door personeelsleden, installaties, enz.
    Voorbeeld: een medewerker levert een toestel bij de klant en veroorzaakt hierbij schade aan de woning.
  • U kan uw bedrijf verzekeren voor schade die zich voordoet na de levering.
    Voorbeeld: het leveren van voedsel die en voedselvergiftiging veroorzaakt.
  • U kan uw bedrijf verzekeren voor schade die zich voordoet omtrent goederen.
    Voorbeeld: een toestel die binnen is voor herstelling wordt beschadigd.

Ook de vennoten, zaakvoerders, bestuurders, werknemers waarvoor de verzekeringsnemer aansprakelijk kan worden gesteld kan u verzekeren.

Laatste nieuws

Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik verhuis?

Wanneer u verhuist, bewoont u meestal tegelijk de « oude » en de « nieuwe » woning tijdens de periode die verstrijkt tussen het moment waarop u de sleutels krijgt van de nieuwe woning en het ogenblik waarop u de sleutels van de oude woning teruggeeft. Lees meer

Laatste promoties

stars for life RIZIV

Lees meer

Juridische disclaimer - Privacyclausule

AssurMiFID-gedragsregels

Powered by Insusite - Created by CRM.art