Uw personeel

Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om voor uw medewerkers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Deze verzekering vergoedt het personeelslid die slachtoffer geworden is van een arbeidsongeval. Dit kan gaan over een ongeval op de werkvloer als op verplaatsing voor het bedrijf.

De arbeidsongevallenverzekering dekt:

  • loonverlies bij tijdelijk als blijvende arbeidsongeschiktheid, overlijden
  • de kosten die voortvloeien uit het ongeval
    (medische verzorging, ziekenhuis, verplaatsing, medicijnen, rolstoel, enz..)

Verzekeringen Schouteden biedt ook aanvullende waarborgen om uw medewerkers extra legale voordelen te geven.
Vraag een vrijblijvende polis op maat van uw bedrijf.

Laatste nieuws

Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik verhuis?

Wanneer u verhuist, bewoont u meestal tegelijk de « oude » en de « nieuwe » woning tijdens de periode die verstrijkt tussen het moment waarop u de sleutels krijgt van de nieuwe woning en het ogenblik waarop u de sleutels van de oude woning teruggeeft. Lees meer

Laatste promoties

stars for life RIZIV

Lees meer

Juridische disclaimer - Privacyclausule

AssurMiFID-gedragsregels

Powered by Insusite - Created by CRM.art