Uw bedrijf

Brand

Verzekeringen Schouteden heeft een ruim gamma om uw woning optimaal te verzekeren.

Wat doet de verzekering?

De brandverzekering verzekert uw roerende en onroerende goederen, niet alleen tegen brand maar ook tegen waterschade, stormschade, glasbreuk, elektriciteitsschade.

De standaardformule dekt:

  • Brand en aanverwante gevaren
  • Storm-, hagel, sneeuw- en ijsdruk
  • Waterschade
  • Glasbreuk
  • Natuurrampen
  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand gebouw (voor eigenaars)

Verzekeringen Schouteden biedt verschillende formules waarbij u uw polis verder kan uitbreiden: diefstal, tuin, waardevolle voorwerpen, bodemsanering, bouwrisico’s, rechtsbijstand huurder, enz.

Vraag uw polis op maat!

Laatste nieuws

Wat gebeurt er met mijn brandverzekering als ik verhuis?

Wanneer u verhuist, bewoont u meestal tegelijk de « oude » en de « nieuwe » woning tijdens de periode die verstrijkt tussen het moment waarop u de sleutels krijgt van de nieuwe woning en het ogenblik waarop u de sleutels van de oude woning teruggeeft. Lees meer

Laatste promoties

stars for life RIZIV

Lees meer

Juridische disclaimer - Privacyclausule

AssurMiFID-gedragsregels

Powered by Insusite - Created by CRM.art